Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Ιστορία της Ευρώπης (Τόμοι 3)


Συγγραφέας: Serge Berstein, Pierre Milza
Μετάφραση, Σημειώσεις: Αναστάσιος Κ. Δημητρακόπουλος (τόμος 1-2), Μιχάλης Κοκολάκης (τόμος 3)
Εκδόσεις: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
1η έκδοση: 1997
Σελίδες: 555 (ΤΟΜΟΣ 1) + 299 (ΤΟΜΟΣ 2) + 354 (ΤΟΜΟΣ 3)
pdf με σελιδοδείκτες


Περιεχόμενα:
        Τόμος 1: Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη (5ος-18ος αιώνας)
 
Τόμος 2: Η ευρωπαϊκή συμφωνία και η Ευρώπη των εθνών (1815-1919)
Τόμος 3:
Διάσπαση και ανοικοδόμηση της Ευρώπης (1919 ως σήμερα)
 

1 σχόλιο: